האם החזקה ושימוש בגז פלפל הוא חוקי?

אין ספק שהתקופה האחרונה לאחר ובזמן מבצע "שומר החומות", סוגיית ההגנה העצמית עלתה על סדר היום באופן משמעותי כמעט בכל בית, רבים מהאזרחים אשר חשים חוסר ביטחון, רצו ורכשו אמצעים שונים להגנה עצמית והעלייה בתחום זינקה במאות אחוזים. השאלה הנשאלת היא מה אסור ומה מותר? ומה בכלל אומר החוק, כאשר מדובר בהגנה עצמית.

אחזקה ושימוש בגז פלפל הוא חוקי אבל בתנאי

חוק כלי ירייה ת.ש.ט 1949 קובע מהו כלי ירייה, בין ההגדרות שמגדירים כלי ירייה יש הגדרה שמדברת על נשק שמיועד לפלוט חומר שמזיק לאדם, לרוב מדובר על כלי שפולט חומרי בערה, הגדרה זו מחריגה את גז הפלפל, אם זאת התוספת הראשונה בחוק מגדירה מה מותר ומה אסור בשימוש אזרחי פרטי.

בכדי שגז הפלפל יחשב בהחרגה זו, צריכים להתקיים שתי תנאים: ראשית ריכוז החומר הפעיל לא יעלה על 2%, ושנית משקל הנקי של התרסיס לא יעלה על 30 גרם. בארץ ניתן למצוא תרסיסים גדולים עם ריכוז חומר גבוה מהנאמר ואלו נחשבים לכלי נשק העשויים לגרום לנזקים בריאותיים חמורים יותר.

האם אקדח פלפל הוא חוקי?

עניין החוקיות באקדח פלפל להגנה עצמית מתחלק לשתי תחומים, הראשון כמו שנאמר בפסקה הקודמת, באם התכולה (תרסיס הפלפל) שנמצא בתוך האקדח נמצא עם חומר פעיל של עד 2% ומשקל התכולה לא עולה על 30 גרם, מבחינה זו אין כל מניעה חוקית, אבל יש להתייחס גם למבנה המוצר שדומה בצורתו לאקדח וכאן יש להתייחס לנאמר בחוק צעצועים מסוכנים.

במידה והמוצר נראה כמו כלי ירייה אמיתי מבחינת הצורה והצבע, אז יש לנו הפרה של צו פיקוח של מוצרים ושירותים שמתייחס לצעצועים מסוכנים שאוסר על מכירה, יצור ומסירה של צעצוע מסוכן. אקדח פלפל שנראה כמו אקדח אמיתי עשוי לגרום לבהלה בקרב הציבור כי הוא נראה כמו כלי ירייה אמיתי.

חשוב להדגיש שלציבור אין מניעה להחזיק כזה כלי, לעומת זו מי שמייצר או מוכר את תרסיס פלפל שנראה בצורה החיצונית כמו אקדח אמיתי מסתכן בעבירה פלילית.

אקדח הליידי ג'ין שנמכר אצלנו אינו מזכיר במבנה ובצבע אקדח אמיתי ולכן קיבל אישור ממשטרת ישראל ואגף הכלכלה כמוצר חוקי להגנה עצמית, 

אקדח גז פלפל
אישור אגף המבצעים