חקירות למגזר העסקי

חקירות הוא אמנם תחום משטרתי מובהק, תחום שבו נהנית המשטרה מסמכות לבצע שורה של מהלכי חקירה בחסות החוק, אך ישנם מקרים רבים בהם החקירה אינה נושאת עניין לציבור, אך נושאת עניין רב עבור גורם עסקי, חברה, עסק או ארגון גדול. במסגרת התחום של חקירות למגזר העסקי ניתן לבצע שורה של סוגי חקירות המיועדים להשיג מטרות שונות, ולשפר את עמדת הארגון אל מול הסביבה העסקית בה הוא פועל. תרבות של חקירות היא תרבות בריאה לכל ארגון הדואג לעצמו, אך חשוב מאוד לבצע אותה במסגרת הכללים האתיים, ולשמור על מהלכי החקירה כאמצעי ולא כמטרה.

מגוון שירותי חקירה ייעודיים למגזר העסקי

בין החקירות שניתן לבצע עבור גורמים עסקיים, ואשר מסופקות על ידי משרד חקירות פרטיות:

  • חקירות מהימנות לעובדים – חקירות הניתנות ליישום הן בתהליכי גיוס ומיון, הן בארגונים מסווגים והן במצבים של איום פוטנציאלי על הארגון מכיוון אחד או יותר מהעובדים
  • בדיקות פוליגרף – בדיקות מקצועיות המיועדות לבירור האמת בנושאים קריטיים עבור הארגון
  • חקירות כלכליות – חקירות בשלל נושאים וסיטואציות בעלי הקשר כלכלי מובהק
  • מודיעין עסקי על מתחרים – איסוף וניתוח מידע תחרותי לשיפור המעמד התחרותי ויכולת ההתמודדות התחרותית של הארגון
  • זיהוי גניבות על ידי עובדים, לקוחות או ספקים – תוך שימוש במגוון אמצעי צילום, הקלטה ומעקב
  • ייעוץ בטחוני לחברות ועסקים – ייעוץ בהקשרי בטיחות ובטחון לארגונים המרגישים מאויימים, או נדרשים לרמה גבוהה של בטחון לאור אופי הפעילות שלהם

שירותי חקירות למגזר העסקי מוצעים על ידי שורה של חברות חקירות פרטיות, ויחד עם זאת, בבחירת חברת החקירות המתאימה לכם, חשוב לבחון את המוניטין והרקורד של החברה ולבחון את סל השירותים שמציעה החברה, ועד כמה הוא ממצה עבור הארגון. כמו כן, בבחירת חברת חקירות, חשוב מאוד לפתח מערכת יחסים של אמון בין הצדדים, וישנה חשיבות רבה לגיבוש מערכת יחסים ארוכת טווח בין הארגון ובין חברת החקירות המספקת את כל שירותי החקירות הנדרשים לארגון לאורך זמן.

סגירת תפריט